به گفته ی سازمان آمار کار امریکا، خانوارهای امریکایی به طور میانگین ماهانه بیش از ۳۳۰ دلار برای خرید از یک یا چند فروشگاه مواد غذایی هزینه می کنند؛ یعنی در واقع هزینه های این بخش چهارمین اولویت مالی آنها پس از هزینه های مسکن، سفرهای درون شهری و بیمه به حساب می آید…