جاروبرقی یکی از مهم ترین لوازم خانگی مورد نیاز هر خانواده و بخش جدا نشدنی جهیزیه عروس خانم هاست . دستگاه مصرفی که قرار است سال های زیادی در خانه شما حداقل هفته ای یک بار مورد استفاده قرار بگیرد.