«بانه پلازا» یک فروشگاه آنلاین است و در شهرستان بانه و در مرز عراق تاسیس شده و می خواهد در قدم اول بازار غرب کشور را تحت تاثیر قرار دهد. هم بنیانگذارانش با آنکه هردو جوان هستند، در مدیریت پروژه و فعالیت های استارت آپی، تجربه خوبی دارند.