خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

خرید هدیه


راهنمایی خرید جواهرات هدیه
راهنمایی خرید جواهرات هدیه
اول از همه این را بگوییم که خرید جواهرات به عنوان هدیه تنها به خانم ها اختصاص ندارد. جواهرات آقایان می توانند به شکل مستطیل، مربع، دایره ای و انگشتر های