تنوع ظروف چینی درگذشته، وقتی مادران ما برای خرید جهیزیه شان به بازار می رفتند، آنقدر زیاد نبود که آنها را هیجان زده یا گیج کند. اما امروزه تنوع این ظروف به قدری بالا رفته که نوعروسان بدون داشتن اطلاعات دقیق نمی توانند انتخاب مناسبی داشته باشند.همین مساله موجب شد ما فکر راهکاری برای خرید مناسب این ظروف بکنیم و به ده اصل کلیدی در خرید سرویس چینی جهیزیه اشاره کنیم