خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

عروسک

خرید اسباب بازی، چند توصیه مهم
هیچ گاه توصیه نمی شود برای کودک اسباب بازی هایی خریداری شود که از مواد درجه دو و سه تهیه شده اند.