خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

نیویورک


خرید در پایتخت های مد جهان: پاریس، نیویورک، لندن
خرید در پایتخت های مد جهان: پاریس، نیویورک، لندن
چه به شرکت در نمایش های مد جهان علاقه مند باشید چه نباشید، در هر یک از چهار شهر با گشت و گذار در بهترین مغازه های مد دنیا، با بهترین و به روزترین مدل های آن آشنا خواهید شد با کجارو همراهِ بهترین تجربه های خریدِ به روز در دنیا باشید.
خرید در پایتخت های مد جهان: پاریس، نیویورک، لندن
خرید در پایتخت های مد جهان: پاریس، نیویورک، لندن
چه به شرکت در نمایش های مد جهان علاقه مند باشید چه نباشید، در هر یک از چهار شهر با گشت و گذار در بهترین مغازه های مد دنیا، با بهترین و به روزترین مدل های آن آشنا خواهید شد با کجارو همراهِ بهترین تجربه های خریدِ به روز در دنیا باشید.