از نظر بسیاری افراد خرید کردن یکی از لذت بخش ترین کارها است. این افراد یکی از آیتم های سفر را نیز خرید می دانند و حتما در برنامه مسافرت خود، زمان مشخصی را به خرید اختصاص می دهند. اما جاهایی هستند که از دید بسیاری خرید در آنها به صرفه نیست، بالعکس مکان هایی هم وجود دارد که می توان همه ی وسایل مورد نیاز را با قیمت مناسب خریداری کرد…