یکی از بخش های دوست داشتنی مراسم عروسی، روزی است که به اتفاق همسر آینده برای خرید یک سری از لوازم که به نام لیست خرید عروسی شناخته می شود به بازار می روید . برای شما یک لیست کامل تهیه کرده ایم که چیزی از قلم نیندازید .