راهنمای خرید و نگهداری و تمیز کردن کدو حلوايی : کدو حلوایی را میتوانید به هر شکل و اندازه ای که دوست دارید برش بزنید ، برای شروع بخش بالایی کدو حلوایی ...