اول از همه این را بگوییم که خرید جواهرات به عنوان هدیه تنها به خانم ها اختصاص ندارد. جواهرات آقایان می توانند به شکل مستطیل، مربع، دایره ای و انگشتر های