خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

خرید کدو حلوایی

راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
    راهنمای خرید کدو حلوایی : از خرید کدوهایی که با کمی فشار دادن نشانه های لهیدگی دارند بپرهیزید ؛ کدو حلوایی ای را انتخاب کنید که پوستی سفت ، بدون لک و چروک داشته و وزن آن هم سنگین باشد ، کدوحلوایی های کوچک تر تردتر و آبدارتر هستند.     راهنمای تمیز…

راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
    راهنمای خرید کدو حلوایی : از خرید کدوهایی که با کمی فشار دادن نشانه های لهیدگی دارند بپرهیزید ؛ کدو حلوایی ای را انتخاب کنید که پوستی سفت ، بدون لک و چروک داشته و وزن آن هم سنگین باشد ، کدوحلوایی های کوچک تر تردتر و آبدارتر هستند.     راهنمای تمیز…
راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
راهنمای خرید و نگهداری کدو حلوایی
راهنمای خرید و نگهداری و تمیز کردن کدو حلوایی : کدو حلوایی را میتوانید به هر شکل و اندازه ای که دوست دارید برش بزنید ، برای شروع بخش بالایی کدو حلوایی ...