در این خیابان ها خرید لذت دیگری دارد، جایی که مشهورترین برندهای جهان گرد هم می آیند و با ویترین های زیبایشان بهترین خیابان های خرید دنیا را می سازند - کجارو