خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

پوشاک

برای خرید یک کفش راحت بخوانید!
برای خرید یک کفش راحت بخوانید!
سعی کنید بعدازظهرها را برای خرید کفش انتخاب کنید، زیرا به طور طبیعی پای افراد صبح ها حدود نیم سایز کوچکتر از بعدازظهرهاست و دلیل آن نیز این است که پاها بعدازظهر کمی متورم شده و به تبع آن سایزشان بزرگتر می شود.

برای خرید یک کفش راحت بخوانید!
برای خرید یک کفش راحت بخوانید!
سعی کنید بعدازظهرها را برای خرید کفش انتخاب کنید، زیرا به طور طبیعی پای افراد صبح ها حدود نیم سایز کوچکتر از بعدازظهرهاست و دلیل آن نیز این است که پاها بعدازظهر کمی متورم شده و به تبع آن سایزشان بزرگتر می شود.
راهنمای خرید کفش کودک و نکاتی که والدین نمی دانند
راهنمای خرید کفش کودک و نکاتی که والدین نمی دانند
تا قبل از این که نوزادتان راه بیفتد به کفش نیازی ندارد، شاید فقط یک جوراب با کف مناسب که روی سنگ و سرامیک سر نخورد، برایش کافی باشد، حتی پزشکان توصیه می کنند بگذارید فرزندانتان با پاهای برهنه راه برو…